Produkt ALI BABA JF08, klasa F2, kod EAN 5901583660689

Przedsiębiorca JORGE FIREWORKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czerwieńsku informuje, iż wprowadzony do obrotu wyrób Kombinacja (fontanna – wyrzutnie rurowe) ALI BABA JF08, klasa F2, kod EAN 5901583660689, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 818), z uwagi na brak stabilności wyrobów podczas odpalania, co było przyczyną zmiany kierunku odpalanych efektów i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla potencjalnego użytkownika oraz osób znajdujących się w otoczeniu podczas użytkowania wyrobu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.