Fajerwerki z Chin – czy wszystkie są takie same?

 

Fajerwerki z Chin masowo pojawiają się na europejskim rynku. Mimo określonych stawek celnych importu fajerwerków z Chin są nadal atrakcyjne cenowo z produktami powstającymi na rodzimym rynku.

Chińskie fajerwerki podbijają rynki

Pirotechnika z Chin powstaje w zupełnie innej przestrzeni gospodarczej niż europejskie odpowiedniki, dlatego ciężko jest jej uniknąć. Jak więc oceniać chińskie fajerwerki? Skoro są powszechne, czy należy przyglądać im się baczniej czy może, skoro wszystkie podlegają tym samym zasadom ogólnym, obowiązującym w Państwie środka, to nie będzie między nimi żadnych różnic?

Fajerwerki z Chin - czy wszystkie są takie same?

Produkcja fajerwerków i import materiałów pirotechnicznych

Produkcja w Europie podlega zasadom kapitalistycznym, jednak bardzo zaawansowane są tu także prawa pracowników, które regulują liczne kodeksy. Gospodarka chińska nie działa na zasadach wolnorynkowych. Dostępność siły roboczej jest w niej znacznie większa, a elastyczność zatrudniania pracowników wręcz nieporównywalna.

Różnice płac oraz cen zasobów, a także subsydiowanie przez Państwo chińskich firm powoduje, że ceny gotowych produktów pirotechnicznych mimo konieczności opłaty należnych ceł i poniesienia kosztów transportu, są znacznie niższe niż ich europejskich odpowiedników.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie chińskie sztuczne ognie można wrzucić do „jednego worka”. Lokalizacja produkcji w Chinach oznacza przede wszystkim to, że nad produkcją fajerwerków sprawowana jest znacznie mniejsza kontrola i każda firma procesy realizuje tak, jak jej się podoba.

Produkcja fajerwerków w Chinach, standardy z Europy

W związku z opisanymi czynnikami potęgującymi konkurencję, nasza firma zdecydowała się na rozpoczęcie produkcji sztucznych ogni w Chinach, otwierając w tym celu własną fabrykę. Dzięki temu możemy konkurować z napływającymi z Państwa środka produktami, jednocześnie utrzymując wysokie standardy związane z jakością produktów.

Nasze fajerwerki posiadają certyfikację CE i spełniają wszystkie warunki konieczne dla bezpiecznego użytkowania. W Polsce są dodatkowo testowane i badane, by zapewnić klientom 100% bezpieczeństwa. Testowanie produktów pirotechnicznych w naszym kraju jest ważne z dwóch powodów: w Polsce posiadamy swoje laboratorium i zaplecze badawcze, a dodatkowo produkty są już po procesie transportu.

Transport materiałów pirotechnicznych z Chin do Polski

Transport materiałów pirotechnicznych jest utrudniony z tego powodu, że są to materiały uznawane za czynniki wysokiego ryzyka – tzw. towary niebezpieczne, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie dla mienia, środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Ładunki tego typu wymagają od przewoźnika zachowania dodatkowej ostrożności oraz przestrzegania ściśle określonych restrykcji.

Wymagają one m. in. stosowania certyfikowanych opakowań, chroniących przed uszkodzeniem. Ponadto osoby zajmujące się transportem fajerwerków również muszą być wyposażone w środki ochrony, a przy tym dysponują odpowiednimi uprawnieniami.

Transport może odbywać się w różnych warunkach, dlatego kontrola jakości dostarczonych produktów po ich dotarciu do naszego kraju jest kluczowa, abyśmy mogli ze spokojem oferować je naszym klientom.

Wysoka jakość bez zmian

Przeniesienie części produkcji nie wpłynęło na jakość naszych produktów. Cały czas oferujemy sprawdzone rozwiązania,które zapewniają wspaniałe efekty i bezpieczeństwo stosowania. Nasze rozwiązania znajdziesz TUTAJ.