Produkt DUM DUM BOOM LINE BL191, kod EAN 5901583663802

Przedsiębiorca JORGE FIREWORKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czerwieńsku informuje, iż wprowadzony do obrotu wyrób Bateria 19 strzałów DUM DUM BOOM LINE BL191, rok produkcji 2020, kod EAN 5901583663802, nr partii K_BL191_PL.DE.RO.RS.FR.IT.HR.-0589-20 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 818), z uwagi na brak płonącego opadu pirotechnicznego na wysokości < 3 m i brak żarzącego się opadu dalej niż wymagana odległość bezpieczna dla kat. F3 – odległość 15 m, co stwarza ryzyko oparzenia użytkownika lub uszkodzenia wzroku.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.