Produkt JW252 – HEKTOR, klasa F3, kod EAN 5901583664533

Przedsiębiorca JORGE FIREWORKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwieńsku informuje, iż wprowadzony do obrotu wyrób JW252, bateria wyrzutni rurowych, kl. F3, kod EAN 5901583664533, rok produkcji 2022, nr partii K_JW252_PL.DE.RO.ES.FR.GB.BE.IT.HR.FI.SE.NL.-0589-22 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 818), z uwagi na: przekroczenie dopuszczalnej wysokości wyrzutu (poniżej wysokości 30 m), przewidzianej dla kategorii F3 wyrzutni rurowych; stwierdzenie eksplozji podczas działania, pojawienie się płonącego opadu pirotechnicznego na wysokości < 3 m oraz pojawienie się żarzącego się opadu dalej niż wymagana bezpieczna odległość dla kat. F3, tj. odległość 15 m; brak wygaśnięcia płomieni w ciągu 120 sekund po ustaniu działania wyrobu pirotechnicznego; wyrzucenie szczątków wyrobu pirotechnicznego dalej niż wymagana bezpieczna odległość dla kategorii F3, tj. 15 m, co stwarza ryzyko oparzenia użytkownika lub uszkodzenia wzroku.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.