Produkt Petarda FP6, klasa F3, 2463-F3-0103, CE0589

Uwaga! Informujemy, że produkt Petarda FP6, klasa F3, 2463-F3-0103, CE0589, NEC 2,0g, r. prod. 2018, EAN 590158360338 posiada nieprawidłowe oznaczenie co do masy netto materiału wybuchowego (NEC). Prosimy o informację o posiadanych egzemplarzach wyrobu oraz powstrzymać się od używania wyrobu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel: + 48 68 327 80 73 oraz adresem e-mail sekretariat@jorge.pl.
Korzystanie z produktu może powodować nieprzewidywalne kierunki działania wyrobu pirotechnicznego oraz zwiększone pole oddziaływania.
Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji partii) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu.
Powyższe powodowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia.
Informujemy, że wszystkie nasze produkty są na bieżąco kontrolowane oraz spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.